Zasubskrybuj

Badania nad olejkiem z kadzidłowca

Olejek eteryczny z kadzidłowca jest pozyskiwany z soku drzew Boswellia. W starożytnej Arabii, żywica kadzidłowca była często stosowana w tradycyjnych praktykach zdrowotnych. W niedawnym badaniu naukowcy firmy doTERRA zbadali wpływ olejku eterycznego z kadzidłowca na ludzkie komórki skóry przy użyciu systemu BioMAP® - fibroblastów skórnych.

System BioMAP jest metodą biologii molekularnej, którą naukowcy wykorzystali do przeprowadzenia badania, w jaki sposób olejek eteryczny z kadzidłowca wspiera zdrową aktywność komórkową w ludzkich komórkach skóry. Poprzez dodanie pewnych czynników do hodowanych komórek skóry, naukowcy wywołali odpowiedź komórkową in vitro, która została zaprojektowana tak, aby imitować odpowiedź komórkową na stan zapalny in vivo. Niektóre z komórek skóry przed stanem zapalnym zostały poddane działaniu olejku eterycznego z kadzidłowca, podczas gdy inne pozostawiono bez zmian.


Komórki z obu grup były rozbijane i lizat (zawartość komórek) był analizowany przy użyciu dwóch metod. Jedną z nich był test immunologiczny ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), czyli test mierzący poziom konkretnego białka. Białka będące przedmiotem zainteresowania w tym badaniu były biomarkerami, o których wiadomo, że są podwyższone (produkowane w nadmiarze) w komórce podczas stanu zapalnego. Dr Han i jego współpracownicy odkryli, że komórki wystawione na działanie kadzidłowca miały znacząco niższy poziom trzech biomarkerów w porównaniu do komórek nie wystawionych na działanie olejku eterycznego. Komórki wystawione na działanie kadzidła miały znacząco obniżony poziom białka 10 indukowanego przez interferon gamma (IP-104), kolagenu III i wewnątrzkomórkowej cząsteczki adhezyjnej 1 (ICAM-1), z których wszystkie są zaangażowane w zapalenie i przebudowę tkanek. Miały one również nieco niższy poziom PAI-I, inhibitora proteazy serynowej oraz inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) i urokinazy (uPA), które są zaangażowane w przebudowę tkanek. Proliferacja komórek również zmniejszyła się znacząco w komórkach wystawionych na działanie olejku eterycznego Frankincense.2


Analiza mikromacierzy RNA jest potężnym narzędziem, które pozwala badaczom mierzyć poziomy różnych transkryptów messenger RNA. Poziomy RNA dają przybliżony obraz poziomów różnych białek. Sekwencje RNA są tworzone bezpośrednio z genów w DNA komórki. RNA zawiera instrukcje dla rybosomów, maszyn molekularnych, które syntetyzują białka komórki. Ponieważ każde inne białko jest kodowane przez inną sekwencję sygnałową RNA, poziom określonej sekwencji RNA zwykle koreluje z poziomem białka. Na przykład, wysoki poziom transkryptów RNA VCAM-1 będzie obecny w komórce z wysokim poziomem białka VCAM-1. W tym eksperymencie zmierzono poziomy 21 224 sekwencji RNA. Geny zidentyfikowane na podstawie wyników mikromacierzy RNA wskazywały, że ścieżki sygnalizacyjne związane z zapaleniem, gojeniem się ran i odpowiedzią immunologiczną były solidnie naruszone w komórkach narażonych na działanie olejku eterycznego z kadzidłowca.


Łącznie, wyniki tych eksperymentów sugerują, że olejek eteryczny z kadzidła wspiera zdrową odpowiedź immunologiczną, promuje ogólny stan zdrowia skóry i wspiera zdrową odpowiedź zapalną w komórkach skóry.

 
 

 
 
BioMAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DiscoverX Corporation.

.

Komentarze (0)

Jeszcze nie ma komentarzy

Skomentuj